RSS

งานใหญ่! 11 ธันวาฯ นิเทศฯ จุฬาฯ จัดเสวนา : 10 ปี วิทยุชุมชน และการปฏิรูปสื่อในสังคมไทย หลายเครือข่ายเข้าร่วม (กำหนดการ)

09 ธ.ค.

เสวนา : หนึ่งทศวรรษ วิทยุชุมชนและการปฏิรูปสื่อในสังคมไทย

11 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 – 15.00 น.

ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
08.00 น.- 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 น.- 09.30 น.   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน 
                            ชมวีดิทัศน์ 1 ทศวรรษ วิทยุชุมชนไทย 
09.00 น.- 12.00 น.   เวทีเสวนา “ 10 ปี วิทยุชุมชนกับการพัฒนาสังคมการเมืองและประชาธิปไตย ” 
                           . นพ.อำพล จินดาวัฒนะ 
                             เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
                           . นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร 
                             สถานีวิทยุชุมชนบ่อนอก 
                            . น.ส.แสงระวี ดาปะ 
                             เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 
                           . น.ส.ศรินทิพย์ หมั้นทรัพย์ 
                             นักวิชาการอิสระ 
                           . นายสาวิทย์ แก้วหวาน 
                             ประธานสหภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
                           . คุณบุญยืน ศิริธรรม 
                             ประธานสมาพันธ์คุ้มครองผู้บริโภค 
 
                           . ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ 
                             ผู้อานวยการโครงการมีเดีย มอนิเตอร์ 
                             
 
ดำเนินรายการ โดย นายวิชาญ อุ่นอก เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 
 
12.00 น.-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 น.-15.00 น.    เวทีเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า การปฏิรูปสื่อในสังคมไทย” 
                             . ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต 
                               ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                             . น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ 
                               กสทช. 
                             . นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 
                               กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
                             . น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข 
                               ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
 
                               ดำเนินรายการโดย ศรีจุฬา หยงสตาร์ มูลนิธิไฮน์ริคเบิลล์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: