RSS

เปิดชื่อ 10คนดัง! สว.เลือกเป็น”กก.ตรวจสอบ 11กสทช.”ตามกม.รอคัดเหลือ 5 “ประเสริฐ”รองเลขาฯกสทช.ผ่านเข้ารอบด้วย

19 พ.ย.

 

19 พ.ย.55 – วันนี้ วุฒิสภา ได้ประชุมลับ เพื่อลงคะแนนเลือกผู้เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเป็น“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการผลการดำเนินการ และการบริหารงาน กสทช.” ตามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ปี 2553 ในมาตรา 70

โดยการคัดเลือก จะเลือกจากผู้ผ่านคุณสมบัติรวม  67 คน จากทั้งหมดที่มาสมัคร 72 คน  ที่เปิดรับสมัครมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2555  โดยครั้งนี้ วุฒิสภาคัดเลือกรอบแรกให้เหลือ 10 คน หรือจำนวน 2 เท่า เพื่อนำไปสู่การสรุปคัดเลือกรายชื่อให้ได้จำนวน 5 คน ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ ได้แก่

 

1. ด้านกิจการกระจายเสียง 1 คน

พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

นางสาวลักษมี ศรีสมเพช็ร กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชียงใหม่ หรือ กรอ.เชียงใหม่

 

2. ด้านกิจการโทรทัศน์

นายพิชัย อุตมาพินันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อดีตที่ปรึกษากรรมการบริษัทกิจการโทรทัศน์กองทัพบก

 

3. ด้านกิจการโทรคมนาคม

นายอนันต์ วรธิติพงศ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา สรรหา

นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ นักวิชาการ ม.เทคโนโลยีมหานคร

 

4.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อนุกรรมการกิจการกระจายเสียง บริการธุรกิจ

นายประเสริฐ อภิปุญญา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงาน กสทช.

 

5. ด้านกิจการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ ผอ.สำนักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม

นายจเด็จ อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(ทั้งหมด วุฒิสภาจะคัดให้ได้ 5 คน 23พ.ย.55 โดยแต่ละด้าน จะต้องได้ 1 คน ตามกฎหมาย = 2 คน ชิงกันเอง)

 

อำนาจหน้าที่ “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการผลการดำเนินการ และการบริหารงาน กสทช.”

ให้ติดตามการและเมินผลการปฏบัติงาน ของ กสทช. กสท. กทค. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการกสทช. แล้วแจ้งผลให้กสทช.ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช.นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภา

พร้อมรายงานผลการปฏบัติงานประจำปีของกสทช. ตามมาตร 76 และเปิดเผยรายงานดังกล่าวส ให้ประชาชนทราบทางระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของสำนักงานกสทช. หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การประเมิน จะต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง และต้องรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย

ซึ่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ อาจมอบหมายให้หน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงาน  ซึ่งการรายงานผลจะต้องมีเนื้อหาผลการปฎิบัติงาน, รายงานข้อเท็จจริง หรือ ข้อสังเกต, รวมถึงข้อเสนอแนะด้วย

 

สำหรับรายชื่อ ผู้สมัคร ทั้ง 72 คนก่อนหน้านี้  หลายคนเคยลงสมัคร เป็น กรรมการ กสทช.  อีกหลายคนเป็นนายทหารเกษียณราชการ, สมาชิกวุฒิสภา, อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  และบางคนทำงานอยู่สำนักงานกสทช.ในปัจจุบัน  และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้สมัครหลายราย มีอายุมากกว่า 50-70 ปี

 

 

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤศจิกายน 19, 2012 in กสทช.

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: