RSS

Monthly Archives: ตุลาคม 2012

[บทความพิเศษ] โดย ดร.สมเกียรติ ปธ.TDRI : เศรษฐศาสตร์ชันสูตรว่าด้วยการประมูล 3G พิสดาร

[บทความพิเศษ]  เศรษฐศาสตร์ชันสูตรว่าด้วยการประมูล 3G พิสดาร

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ปุจฉา: การประมูล 3G ในต่างประเทศกับในประเทศไทยต่างกันอย่างไร?วิสัชนา: ในต่างประเทศ รัฐออกแบบการประมูลให้เอกชนแข่งขันกัน เพราะรู้ว่าเอกชนจะพยายามประมูลต่ำในประเทศไทย รัฐออกแบบการประมูลไม่ให้เอกชนแข่งขันกัน แต่เอกชนกลับพยายามประมูลสูง!!

 

การประมูล 3G ของ กสทช. จบลงไปแล้ว พร้อมกับทิ้งความเสียหาย 1.6 หมื่นล้านบาท ให้ตกกับประชาชนในฐานะผู้เสียภาษี  ในขณะที่ผู้ประกอบการทั้งสามรายได้ “ลาภลอย” เป็นกำไรแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพราะราคาคลื่นที่ประมูลได้ต่ำกว่าราคาประเมินมากมาย

ทันที่ที่จบการประมูล ร่องรอยความผิดปรกติก็เริ่มปรากฏมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากข่าวเสียงข้างน้อยใน กสทช. ตลอดจน ผู้บริหารกระทรวงการคลังต่างออกมาท้วงติงว่าการประมูลนี้อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ หรือ “กฎหมายฮั้ว”    แม้กระทั่งที่ปรึกษาประธาน กทค. เองก็ยังทำหนังสือเสนอล้มประมูล เพื่อไม่ให้ กสทช. ต้องเสี่ยงคุกตะราง

อย่างไรก็ตาม กสทช. กลับเร่งเดินหน้าออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการทั้งสามรายอย่างรีบร้อน และแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อผู้ที่ท้วงติงทั้งหลาย     ในขณะที่ สื่อมวลชนบางส่วนก็ประสานเสียงไปทางเดียวกับ กสทช. โดยพยายามเบี่ยงเบนประเด็นให้ประชาชนไปสนใจเรื่องอื่น เช่น อัตราค่าบริการ 3G ในอนาคต โดยไม่พยายามสืบเสาะหาความผิดปรกติในการประมูลที่เกิดขึ้นเลย

ในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอใช้วิชา “เศรษฐศาสตร์ชันสูตร” (forensic economics) มาชวนท่านผู้อ่านช่วยกันวิเคราะห์ว่า มีความผิดปรกติในการเคาะราคาในการประมูลอย่างไร และความผิดปรกติดังกล่าวน่าจะเกิดจากอะไร

คำถามที่ต้องการคำตอบ

ดังที่ทราบกัน ในการประมูลครั้งนี้ AIS เสนอราคาสูงสุด 14,625 ล้านบาท ส่วน DTAC และ TRUE เสนอราคาเท่ากันที่ 13,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาขั้นต่ำในการประมูล   ผลก็คือทำให้รัฐได้รายได้รวมทั้งสิ้นเพียง 41,625 ล้านบาท หรือสูงกว่าราคาตั้งต้นเพียง 2.8% เท่านั้น และทำให้มูลค่าการประมูล 3G ในประเทศไทยต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลก

คำถามที่เกิดขึ้นกับการประมูลมี  2 คำถาม  คำถามแรกคือ ทำไมการประมูลจึงล้มเหลวจนสร้างความเสียหายต่อประชาชนกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท?  คำถามนี้ตอบง่ายมากว่า การประมูลล้มเหลวเพราะ กสทช. ออกแบบให้การประมูลแทบไม่เหลือการแข่งขันเลย จึงทำให้ผู้เข้าประมูลทุกรายมั่นใจได้ว่า จะได้คลื่น 3G ไปตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องแข่งขันกันเสนอราคามาก

คำถามที่สองซึ่งที่น่าสนใจกว่า ก็คือ ทำไมการประมูลยังมีการแข่งขันเหลืออยู่  ทั้งๆ ที่กฎการประมูลถูกออกแบบมาเพื่อจำกัดการแข่งขัน? โดยมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกันคือ AISทำไมจึงประมูลสูงกว่ารายอื่นมาก?

คำตอบที่เป็นไปได้

เหตุที่ AIS เสนอราคาสูงกว่ารายอื่น ก็น่าจะเพราะอยากได้สิทธิในการเลือกย่านความถี่ก่อน โดยเลือกที่จะอยู่ติดกับย่านของ TOT ซึ่งทำให้ทั้งสองรายสามารถนำเอาคลื่นของตนมารวมกันเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต   ในขณะที่ DTAC และ TRUE ไม่ได้สนใจที่จะเลือกย่านความถี่ไหนเป็นพิเศษ   ทั้งสองรายจึงประมูลต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้คือ ที่ราคาตั้งต้น     การที่ AIS เสนอราคาสูงกว่ารายอื่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ  แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ ราคาที่ AIS ประมูลนั้นสูงกว่ารายอื่นมากเกินความจำเป็น

หลักเบื้องต้นในการประมูลก็คือ ในกรณีที่มีของชิ้นเดียว ผู้เสนอราคาสูงสุด จะได้รับของในการประมูลนั้นไป   ส่วนในกรณีที่มีของหลายชิ้น เช่นในการประมูล 3G ครั้งนี้   ผู้เสนอราคาสูงสุดจะได้สิทธิในการเลือกของก่อน    ในทั้งสองกรณี ราคาที่เสนอสูงสุดไม่จำเป็นต้องสูงมาก แค่ให้มากกว่าผู้ได้อันดับสองเล็กน้อย เช่น เฉือนกันสลึงเดียว บาทเดียว หรือในกรณีนี้เฉือนกันเพียง 225 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าต่ำสุดในการเคาะราคาเพิ่มแต่ละครั้ง ก็เพียงพอแล้ว

เราจึงควรถามว่า เหตุใด AIS จึงเสนอราคาประมูลมากกว่า DTAC และ TRUE ถึง 1,125 ล้านบาท ทั้งที่เสนอสูงกว่าเพียง 225 ล้านบาท ก็ทำให้ได้เป็นผู้ชนะประมูลตามที่ต้องการแล้ว  ทำไม AIS ต้องจ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็นถึง 900 ล้านบาท?

เมื่อวิเคราะห์ดูการเคาะราคาในการประมูล เราจะพบว่า ราคาการประมูลของ AIS ที่สูงขึ้นเกิดใน 2 กรณีคือ หนึ่ง เมื่อมีผู้ประกอบการรายอื่น เลือกสล็อตความถี่เดียวกันกับที่AIS เลือก ก็พบว่ามีการแข่งราคากัน ทั้งที่แต่ละฝ่ายสามารถหลบไปหาสล็อตอื่นที่ว่างอยู่ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่าสำหรับทั้งคู่ เพราะไม่ต้องเพิ่มราคาในการประมูลเลย (เปรียบเสมือนการย้ายไปหาเก้าอี้ที่ว่างอยู่ในการเล่นเก้าอี้ดนตรี แทนที่จะต้องสู้เพื่อแย่งเก้าอี้ตัวเดียวกัน)  และ สอง AIS เสนอราคาสูงขึ้นเองในบางสล็อต ทั้งที่ไม่มีคู่แข่งเลย โดยการเสนอราคาสูงขึ้นเพื่อแข่งกับตนเองดังกล่าว เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของการประมูล ซึ่งไม่สามารถอ้างได้ว่า ทำไปเพื่อให้มั่นใจว่าชนะรายอื่น เพราะหากจำเป็นต้องเสนอราคาสูงขึ้นพื่อให้ตนเป็นผู้ประมูลสูงสุด ก็ยังสามารถทำในรอบท้ายๆ ได้

การกระทำของผู้ประกอบการทั้งสามราย โดยเฉพาะ AIS  จึงเป็นเรื่องที่แปลกพิสดารมาก เพราะทำให้ต้องเสียเงินประมูลมากเกินความจำเป็น ซึ่งขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทเอง

เราอาจอธิบายพฤติกรรมที่แปลกพิสดารนี้ได้หลายทาง หนึ่ง ผู้บริหาร AIS ที่เข้าร่วมประมูลมีสติปัญญาที่จำกัดมาก จนทำให้ตัดสินใจผิดพลาด ทำให้ผู้ถือหุ้นเสียหาย ซึ่งสมควรถูกกรรมการบริษัทลงโทษ ปลดออกจากตำแหน่งเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต หรือควรถูกผู้ถือหุ้นฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหาย    สอง การยื่นราคาสูงเกินจำเป็นอาจเกิดขึ้นจากความพยายาม “จัดฉาก” ของบางฝ่าย เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่า การประมูลมีการแข่งขัน ทั้งที่ในความเป็นจริง การประมูลนี้ไม่สามารถมีการแข่งขันจริงได้เลย เพราะถูกออกแบบไม่ให้มีการแข่งขันมาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ DTAC และ TRUE ต่างต้องการได้คลื่นความถี่ในราคาต่ำที่สุด โดยไม่สนใจที่จะได้สิทธิในการเลือกย่านความถี่ก่อนเลย   การแข่งขันใดๆ ที่เกิดขึ้นจึงน่าจะเป็น “การแข่งขันเทียม” เพื่อสร้างภาพเท่านั้น

ข้อสันนิษฐานใดจะเป็นจริง หรือจะมีข้อสันนิษฐานอื่นๆ อีก ก็สุดแล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้อ่าน แต่ผู้เขียนคิดว่า เราน่าจะหาข้อสรุปที่แท้จริงได้ไม่ยากนัก หากมีการตรวจสอบอย่างจริงจังโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ ปปช.

ก่อนการประมูล ผู้เขียนเคยคิดว่า พิสดารมากแล้วที่ กสทช. ใจกล้าออกแบบการประมูลให้แทบไม่มีการแข่งขัน โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลย  แต่หลังการประมูล ผู้เขียนกลับพบว่า ที่พิสดารยิ่งกว่าก็คือ การที่ผู้ประกอบการเอกชนพยายามหาช่องทางในการแข่งขันกันจนได้ ทั้งที่กติกาไม่เอื้อต่อการแข่งขันเลย!

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ:

ด่วนมาก! กสทช.ทำหนังสือ”ด่วนที่สุด” ถึงปลัดก.คลัง ขอให้พิจารณาการกระทำของรองปลัดฯ”สุภา”ที่ส่งหนังสือกล่าวหากสทช.ฮั้วประมูล 3จี

image

image

 
1 ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 19, 2012 in ทั่วไป

 

บรรยากาศ..กสทช. มอบหนังสือรับรองให้ 3ค่ายมือถือ ไม่สน ก.คลัง ท้วง จัดประมูลส่อ”ฮั้ว”

image

image

image

image

image

image

image

image

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 19, 2012 in ทั่วไป

 

เนื้อหาเต็ม! ก.คลัง ส่งหนังสือ”ด่วนที่สุด”ถึงกสทช. ท้วง ประมูล 3G ส่อ”ฮั้ว” และกสทช.อาจต้องรับผิดชอบ ทำรัฐสูญมหาศาล

image

image

image

 
1 ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 19, 2012 in ทั่วไป

 

ประธานวุฒิฯ- สว.รสนา -ปธ.สหพันธ์ผู้บริโภค ซัดหนัก กสทช.จัดประมูล 3G ส่อฮั้วฯ ขอโทษสังคม ที่สรรหามานั่ง เพราะไม่รู้สันดานคน!

ประธานวุฒิฯ- สว.รสนา -ปธ.สหพันธ์ผู้บริโภค ซัดหนัก กสทช.จัดประมูล 3G ส่อฮั้วฯ ขอโทษสังคม ที่สรรหามานั่ง เพราะไม่รู้สันดานคน!

image

วันนี้ เวลาประมาณ 09:30 น. ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยกลุ่มลูกศิษย์หลวงตามหาบัว กว่า 50 คน ได้นำรายชื่อประชาชนรวม 57,904 รายชื่อ โดยใส่ลังมาประมาณ 30 ลัง ยื่นต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อให้ถอดถอนกรรมการ กสทช. 11 คน   

นายสุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ แกนนำเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มล่ารายชื่อถอดถอน กสทช. ระบุว่า เนื่องจากเห็นว่ามีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่กรณีจัดประมูลใบอนุญาต  3จี 2.1 กิกะเฮิรตซ์  โดยเฉพาะอาจขัดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ พ.ร.บ.ป้องกันการฮั้วประมูลฯ ปี 2542 หรือไม่  รวมถึง ส่อเจตนา หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ใช้จ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือย ไม่คำนึงถึงเงินภาษีและประโยชน์สูงสุดของประชาชน อีกทั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา เช่น มาตรา 30, 37 และ 47

image

image

“ประเด็นที่ใช้ยื่นในการถอดถอน คือการประมูล 3จี ที่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันการฮั้วฯ และการจัดประมูลถูกวิจารณ์มาก จนถึงหนึ่งในคณะกรรมการกสทช.ออกข่าวว่า จะไม่รับรองมติการจัดประมูลครั้งนี้ ซึ่งกรรมการกสทช.มีอำนาจในการควบคุมกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมเต็มที่ ซึ่งเรื่องนี้นับเป็นหัวใจสำคัญของชาติ รวมถึงจริยธรรมของกสทช. โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ได้คำนึงถึงเงินของชาติ”

image

image

image

นายนิคม ไวยรัชพานิชย์ ประธานวุฒิสภา ระบุว่า ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบ เพื่อจะนำรายชื่อไปตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งหากพบว่ามีความผิดปกติ จะส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามกระบวนการถอดถอน ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานกว่า 2 เดือนเป็นอย่างน้อย

นอกจากนี้ ยังยอมรับว่า ในฐานะที่เป็นผู้หนึ่ง ทำนห้าที่เลือก กสทช.มาปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังมาก โดยเฉพาะผลการจัดประมูลที่พบว่า ราคาที่เอกชนได้ใบอนุญาต ไม่เกิดการแข่งขันมากถึง 6 ใบอนุญาต ขณะเดียวกัน ราคาที่ชนะประมูลอีก 3 ใบ ก็พบว่ามีการเคาะราคากัน 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งเท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นาคาที่รัฐได้ต่ำมาก เป็นเรื่องที่รู้สึกผิดหวังจริงๆ ที่การจัดประมูลไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

image

เวลา 11 นาฬิกา นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตและธรรมาภิบาลฯ วุฒิสภา ที่มีนางรสนา โตสิตระกูล เป็นประธาน โดยเห็นว่า การปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.ส่อกระทำผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ พรบ.ป้องกันการฮั้ว ปี 2542  

“ดิฉันคิดว่าไม่ได้อยู่ที่วันประมูล แต่ออกเกณฑ์เอื้อกันมาเลย แต่วันประมูคือวันที่เล่นลิเก และเดินสายไปเล่นลิเกต่างประเทศอ้างไปเชิญชวนนักลงทุนมาร่วมประมูล แต่จริงๆ แล้วก็มีอยู่แค่ 3 บริษัท ส่วนวันประมูลจริงก็ยิ่งกว่าเล่นลิเก ทำท่าตื่นเต้นมีการถ่ายทอดสด ใช้เวลา 6 ชั่วโมง เสนอ 7 ครั้ง ลิเกเรื่องนี้ มันมีแต่ตัวตลก ยื่น 7 รอบแต่ราคาเดิม แล้วได้ด้วย มีคนพยายามแสดงตัวเป็นพระเอก ยื่นมาให้มีราคาเพิ่มขึ้น ดิฉันคิดว่าเป็นจำอวดหน้าศพหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจำอวดที่เห็นจะเป็น 11 กสทช.หรือเปล่า”

และในฐานะที่นางสาวบุญยืน เคยเป็นกรรมการสรรหา กสทช. มาก่อน ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังมาก  เพราะส่วนตัวก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา กสทช. ในรอบ 44 คนเพื่อส่งต่อให้วุฒิสภาคัดเลือกเหลือ 11 คน ซึ่งขณะที่เลือกเข้ามาแต่ละคนนับว่ามีประวัติหน้าที่การงานดี มีการแสดงวัสัยทัศน์ที่ดีมาก ดูว่าเมื่อได้รับเลือกมาแล้วจะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดในสังคมได้ แต่เมื่อเข้ามาแล้ว ก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำเปลี่ยนไปได้มากถึงขนาดนี้ และยืนยันสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค จะไม่หยุดตรวจสอบ กสทช. แต่เพียงเท่านี้

image

 “ในฐานะที่พี่เป็นกรรมการสรรหากสทช.มาก่อน  ก็ต้องขอโทษสังคมด้วย ขอโทษประชาชนจริงๆ ที่เลือกกสทช.ชุดนี้เข้ามาทำหน้าที่ พี่ๆ ไม่รู้จริงว่าคนเราที่มีประวัติดีมากเลย แสดงวิสัยทัศน์ดีมากๆ ต้องขอโทษจริงๆ เพราะไม่รู้เลยว่าสันดานของแต่ละคนจะเปลี่ยนไปอย่างไร การสรรหาเราดูจากประวัติอันสะอาดสะท้าน และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เราจึงได้เลือกเขาเค้าไป  แต่ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้ประวัติอันงดงามของเค้าเปลี่นไปได้ ต้องขอโทษจริงๆ รู้สึกผิดหวัง เสียใจอย่างรุนแรง สิ่งที่รับไม่ได้เลยคือการทำหลักเกณฑ์ก่อนการประมูลจนสามารถเอื้อให้บริษัทที่มีอยู่ในตลาดเพียงแค่ 3 ราย ได้เข้ามาประมูล แต่สิ่งนี้พี่ไม่ได้เรียกว่าการประมูลแต่มันคือการประเคนมากกว่า กสทช.กำลังเล่นลิเก หรือเล่นจำอวดหน้าหน้างานศพให้สังคมดู แต่ขอโทษงานศพที่ว่า อาจเป็นงานศพของทั้ง 11 คน ที่กำลังโดนสังคมตรวจสอบอยู่ตอนนี้”

image

นางรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตและธรรมาภิบาลฯ วุฒิสา  ระบุว่า กรรมาธิการได้รับเรื่องจากสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคไว้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมเกิดข้อสงสัย โดยเฉพาะทำผิดตามพรบ.ป้องกันการฮั้วฯ หรือไม่ ซึ่งหากผลสอบออกมาพบว่าผิดปกติจริง ก็จะต้องดูว่าจะส่งผลสอบไปให้หน่วยงานใดเอาผิดตามความรับผิดชอบ เหมือนเช่นที่เคยส่งให้ ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาแล้ว  

“ยอมรับว่าผิดหวังกับกสทช.หลายคนที่ดิฉันเลือกเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ แต่จะตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าสิ่งที่ท่านทำ ทำไปเพราะอะไร และไม่ได้ฟังเสียงเตือนจากสังคมเลย ซึ่งหลายคนเตือนกันเยอะแยะว่า 3 เจ้านี่ไม่ถือว่าเป็นการประมูลแล้ว จะเรียกว่าประมูลได้อย่างไร แล้วการมีน้อยราย คุณควรจะตั้งราคาประมูลให้สูงกว่าราคากลาง จึงทำให้มูลค่าการประมูลไม่ขยับ นี่เพราะไม่รู้ว่าทำไปเพราะกสทช.ขาดความสามารถ หรือไม่รักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง ก็ต้องไปดูว่ามันมีเหตุผลอื่นหรือไม่ ที่กสทช.ทำเช่นนี้ ” นางรสนา กล่าว

 
 

ภาพ..วันประมูล 3 จี ภารกิจเพื่อชาติ @สนง.กสทช. 6ชม. คุมเข้มติดอาวุธ- เคาะประมูลจบ เอกชนชนะในราคาตั้งต้น4,500ลบ. ถึง 6ใบ

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 16, 2012 in ทั่วไป

 

บรรยากาศ..กลุ่มคนพิการให้กำลังใจ กสทช.จัดประมูล 3G /”เศรษฐพงค์”ประกาศจะหาราคาฟรีให้ใช้ ทำได้ใน 3-4เดือน

image

image

image

image

image

image

image

image

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 15, 2012 in ทั่วไป