RSS

ประธานวุฒิฯ- สว.รสนา -ปธ.สหพันธ์ผู้บริโภค ซัดหนัก กสทช.จัดประมูล 3G ส่อฮั้วฯ ขอโทษสังคม ที่สรรหามานั่ง เพราะไม่รู้สันดานคน!

18 ต.ค.

ประธานวุฒิฯ- สว.รสนา -ปธ.สหพันธ์ผู้บริโภค ซัดหนัก กสทช.จัดประมูล 3G ส่อฮั้วฯ ขอโทษสังคม ที่สรรหามานั่ง เพราะไม่รู้สันดานคน!

image

วันนี้ เวลาประมาณ 09:30 น. ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยกลุ่มลูกศิษย์หลวงตามหาบัว กว่า 50 คน ได้นำรายชื่อประชาชนรวม 57,904 รายชื่อ โดยใส่ลังมาประมาณ 30 ลัง ยื่นต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อให้ถอดถอนกรรมการ กสทช. 11 คน   

นายสุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ แกนนำเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มล่ารายชื่อถอดถอน กสทช. ระบุว่า เนื่องจากเห็นว่ามีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่กรณีจัดประมูลใบอนุญาต  3จี 2.1 กิกะเฮิรตซ์  โดยเฉพาะอาจขัดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ พ.ร.บ.ป้องกันการฮั้วประมูลฯ ปี 2542 หรือไม่  รวมถึง ส่อเจตนา หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ใช้จ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือย ไม่คำนึงถึงเงินภาษีและประโยชน์สูงสุดของประชาชน อีกทั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา เช่น มาตรา 30, 37 และ 47

image

image

“ประเด็นที่ใช้ยื่นในการถอดถอน คือการประมูล 3จี ที่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันการฮั้วฯ และการจัดประมูลถูกวิจารณ์มาก จนถึงหนึ่งในคณะกรรมการกสทช.ออกข่าวว่า จะไม่รับรองมติการจัดประมูลครั้งนี้ ซึ่งกรรมการกสทช.มีอำนาจในการควบคุมกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมเต็มที่ ซึ่งเรื่องนี้นับเป็นหัวใจสำคัญของชาติ รวมถึงจริยธรรมของกสทช. โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ได้คำนึงถึงเงินของชาติ”

image

image

image

นายนิคม ไวยรัชพานิชย์ ประธานวุฒิสภา ระบุว่า ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบ เพื่อจะนำรายชื่อไปตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งหากพบว่ามีความผิดปกติ จะส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามกระบวนการถอดถอน ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานกว่า 2 เดือนเป็นอย่างน้อย

นอกจากนี้ ยังยอมรับว่า ในฐานะที่เป็นผู้หนึ่ง ทำนห้าที่เลือก กสทช.มาปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังมาก โดยเฉพาะผลการจัดประมูลที่พบว่า ราคาที่เอกชนได้ใบอนุญาต ไม่เกิดการแข่งขันมากถึง 6 ใบอนุญาต ขณะเดียวกัน ราคาที่ชนะประมูลอีก 3 ใบ ก็พบว่ามีการเคาะราคากัน 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งเท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นาคาที่รัฐได้ต่ำมาก เป็นเรื่องที่รู้สึกผิดหวังจริงๆ ที่การจัดประมูลไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

image

เวลา 11 นาฬิกา นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตและธรรมาภิบาลฯ วุฒิสภา ที่มีนางรสนา โตสิตระกูล เป็นประธาน โดยเห็นว่า การปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.ส่อกระทำผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ พรบ.ป้องกันการฮั้ว ปี 2542  

“ดิฉันคิดว่าไม่ได้อยู่ที่วันประมูล แต่ออกเกณฑ์เอื้อกันมาเลย แต่วันประมูคือวันที่เล่นลิเก และเดินสายไปเล่นลิเกต่างประเทศอ้างไปเชิญชวนนักลงทุนมาร่วมประมูล แต่จริงๆ แล้วก็มีอยู่แค่ 3 บริษัท ส่วนวันประมูลจริงก็ยิ่งกว่าเล่นลิเก ทำท่าตื่นเต้นมีการถ่ายทอดสด ใช้เวลา 6 ชั่วโมง เสนอ 7 ครั้ง ลิเกเรื่องนี้ มันมีแต่ตัวตลก ยื่น 7 รอบแต่ราคาเดิม แล้วได้ด้วย มีคนพยายามแสดงตัวเป็นพระเอก ยื่นมาให้มีราคาเพิ่มขึ้น ดิฉันคิดว่าเป็นจำอวดหน้าศพหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจำอวดที่เห็นจะเป็น 11 กสทช.หรือเปล่า”

และในฐานะที่นางสาวบุญยืน เคยเป็นกรรมการสรรหา กสทช. มาก่อน ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังมาก  เพราะส่วนตัวก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา กสทช. ในรอบ 44 คนเพื่อส่งต่อให้วุฒิสภาคัดเลือกเหลือ 11 คน ซึ่งขณะที่เลือกเข้ามาแต่ละคนนับว่ามีประวัติหน้าที่การงานดี มีการแสดงวัสัยทัศน์ที่ดีมาก ดูว่าเมื่อได้รับเลือกมาแล้วจะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดในสังคมได้ แต่เมื่อเข้ามาแล้ว ก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำเปลี่ยนไปได้มากถึงขนาดนี้ และยืนยันสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค จะไม่หยุดตรวจสอบ กสทช. แต่เพียงเท่านี้

image

 “ในฐานะที่พี่เป็นกรรมการสรรหากสทช.มาก่อน  ก็ต้องขอโทษสังคมด้วย ขอโทษประชาชนจริงๆ ที่เลือกกสทช.ชุดนี้เข้ามาทำหน้าที่ พี่ๆ ไม่รู้จริงว่าคนเราที่มีประวัติดีมากเลย แสดงวิสัยทัศน์ดีมากๆ ต้องขอโทษจริงๆ เพราะไม่รู้เลยว่าสันดานของแต่ละคนจะเปลี่ยนไปอย่างไร การสรรหาเราดูจากประวัติอันสะอาดสะท้าน และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เราจึงได้เลือกเขาเค้าไป  แต่ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้ประวัติอันงดงามของเค้าเปลี่นไปได้ ต้องขอโทษจริงๆ รู้สึกผิดหวัง เสียใจอย่างรุนแรง สิ่งที่รับไม่ได้เลยคือการทำหลักเกณฑ์ก่อนการประมูลจนสามารถเอื้อให้บริษัทที่มีอยู่ในตลาดเพียงแค่ 3 ราย ได้เข้ามาประมูล แต่สิ่งนี้พี่ไม่ได้เรียกว่าการประมูลแต่มันคือการประเคนมากกว่า กสทช.กำลังเล่นลิเก หรือเล่นจำอวดหน้าหน้างานศพให้สังคมดู แต่ขอโทษงานศพที่ว่า อาจเป็นงานศพของทั้ง 11 คน ที่กำลังโดนสังคมตรวจสอบอยู่ตอนนี้”

image

นางรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตและธรรมาภิบาลฯ วุฒิสา  ระบุว่า กรรมาธิการได้รับเรื่องจากสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคไว้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมเกิดข้อสงสัย โดยเฉพาะทำผิดตามพรบ.ป้องกันการฮั้วฯ หรือไม่ ซึ่งหากผลสอบออกมาพบว่าผิดปกติจริง ก็จะต้องดูว่าจะส่งผลสอบไปให้หน่วยงานใดเอาผิดตามความรับผิดชอบ เหมือนเช่นที่เคยส่งให้ ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาแล้ว  

“ยอมรับว่าผิดหวังกับกสทช.หลายคนที่ดิฉันเลือกเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ แต่จะตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าสิ่งที่ท่านทำ ทำไปเพราะอะไร และไม่ได้ฟังเสียงเตือนจากสังคมเลย ซึ่งหลายคนเตือนกันเยอะแยะว่า 3 เจ้านี่ไม่ถือว่าเป็นการประมูลแล้ว จะเรียกว่าประมูลได้อย่างไร แล้วการมีน้อยราย คุณควรจะตั้งราคาประมูลให้สูงกว่าราคากลาง จึงทำให้มูลค่าการประมูลไม่ขยับ นี่เพราะไม่รู้ว่าทำไปเพราะกสทช.ขาดความสามารถ หรือไม่รักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง ก็ต้องไปดูว่ามันมีเหตุผลอื่นหรือไม่ ที่กสทช.ทำเช่นนี้ ” นางรสนา กล่าว

Advertisements
 
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: