RSS

Monthly Archives: สิงหาคม 2012

ม็อบวิทยุชุมชน ทั่วประเทศ บุกกสทช.บ่ายนี้ ยื่นทบทวนหลักเกณฑ์ กระจายเสียง 3ปม

ม็อบผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทั่วประเทศ นัดรวมตัวยื่นหนังสือให้ คณะกรรมการ กสทช. เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ การกำหนดเงื่อนไขในร่างหลักเกณฑ์การกำหนดเทคนิคและอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง โดยเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่กสทช.กำหนด ไม่สอดคล้องกับการกระจายเสียงในปัจจุบัน
 
 
14ส.ค.55- เวลา 13นาฬิกา วันนี้ ผู้ประกอบการสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ในนาม สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ หรือสกวท. ที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ 2 พันสถานีจะยื่นหนังสือ ถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อขอทบทวน การกำหนดมาตรฐานเครื่องส่งและอุปกรณ์ ใน”ร่างหลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง” ที่กสทช.เพิ่งทำประชาพิจารณ์ไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา 
 
นายประยูร จันทรุสอน นายกสมาคมฯ ระบุว่า ผู้ประกอบการต้องการให้เปลี่ยนแปลง3 ประเด็น ได้แก่ กสทช.กำหนดให้ใช้เครื่องที่มีกำลังส่ง 200 วัตต์ ก็ขอเปลี่ยนเป็น 500 วัตต์ / สอง การกำหนดเสาส่งสัญญาณ ต้องมีความสูง ไม่เกิน 40 เมตรขอเปลี่ยนเป็นเสาสูง 60 เมตร และสุดท้ายกสทช.กำหนดให้การส่งสัญญาณกระจายเสียง ครอบคลุมรัศมี 15 กิโลเมตร ก็ขอเปลี่ยนเป็นไม่ต้องกำหนดรัศมีไว้ในแผน 
 
 
เนื่องจากเห็นว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบการ ที่ออกอากาศมาตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ ปี 2540ก็สามารถส่งสัญญาณกระจายเสียง และดูแลกันเองได้ ไม่เกิดปัญหาคลื่นแทรกรบกวนการ หรือ หากมี ก็สามารถแก้ปัญหากันเองได้ แต่หาก กสทช.กำหนดรัศมีครอบคลุม จะทำให้ผู้ประกอบการส่งสัญญาณในวงจำกัดมากขึ้น ดังนั้น วันนี้ จึงรวมตัวเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้กสทช. 
 
ข้อมูลจาก กสทช.พบว่า ปัจจุบันมีสถานีวิทยุที่ออกอากาศทั้งที่ได้รับใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต ประมาณ 8 พันสถานีซึ่ง กสทช.ยังอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานในหลายๆ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงในขณะนี้และคาดว่าจะจัดระเบียบทั้งหมดได้เรียบร้อยภายในปลายปีนี้ 

สำหรับบรรยากาศ ที่สำนักงาน กสทช. เริ่มมีผู้ประกอบการทะยอยเดินทางมารวมตัวกัน ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว โดยจะยื่นหนังสือให้ กสทช. ในเวลา 14นาฬิกา

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 14, 2012 นิ้ว ทั่วไป