RSS

ลุ้น! พรุ่งนี้ ศาลปกครอง อ่านคำพิพากษา”อีริคสัน”ฟ้อง #TOT ตัดสิทธิ์ ประกวดราคา 3G

11 ก.ค.

๑๑ ก.ค.๒๕๕๕- วันพรุ่งนี้ เวลา 13:30 น. ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๓๑๔/๒๕๕๔ คดีบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด  ฟ้อง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำสั่งไม่ผ่านให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าเสนอราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) ณ ห้องพิจารณาคดี ๖ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

คดีนี้  บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นฟ้อง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ว่า คณะกรรมการประกวดราคาโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๓ (3G) ตามโครงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีคำสั่ง ตามหนังสือที่ รช./๓๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาในโครงการดังกล่าว โดยอ้างว่าขาดส่งเอกสารด้านเทคนิค ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

คดีนี้ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่ให้กิจการร่วมค้าอีริคสัน ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมาจากสาเหตุไม่เสนอรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ระบบสถานีฐานทำให้ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่เสนอได้หากศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

จะทำให้โครงสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๓ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระบบโทรคมนาคมของประเทศเกิดความล่าช้าเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐและสาธารณะ จึงมีคำสั่งยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี)

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 11, 2012 in ทั่วไป

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: