RSS

อ่าน..คำสงวนมติบอร์ด ของ”สุภิญญา กลางณรงค์” 1ใน 5กสท. ค้านมติบอร์ด #บอลยูโร2012

18 มิ.ย.

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕-  น.ส.สุภิญญา  กลางณรงค์  กสทช.คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แถลงข่าวสืบเนื่องจากผลการประชุมบอร์ดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสท. มีวาระพิจารณากรณีที่ผู้บริโภคไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ได้ ซึ่งเป็นกรณีที่สาธารณชนกำลังจับตามองการทำหน้าที่ของ กสทช.มาตั้งแต่ต้น ซึ่งบอร์ด กสท. ได้มีมติเพิ่มเติมโดยมอบหมายให้อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาการใช้อำนาจทางกฎหมายของ กสทช. แต่ตนเองในฐานะ กสทช.ที่เข้ามาทำหน้าที่ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีความเห็นว่าการดำเนินการในเรื่องนี้ต้องเป็นไปโดยรวดเร็วและให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
๑.      กสทช.ควรมีคำสั่งทางปกครองไปยังฟรีทีวีช่อง ๓, ๕ และ ๙ ให้ดำเนินการเจรจากับเอกชนที่ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายการฯ ดังกล่าวในประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับชมรายการฟรีทีวีได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นการรับชมผ่านช่องทางใด   เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนและผู้บริโภครับชมรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลทีวีมากกว่าร้อยละ ๗๕  ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดจากการรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อคหรือการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
๒.      ส่วนกรณีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบการทีวีในระบบบอกรับสมาชิกที่ได้สัญญาหรือโฆษณากับผู้บริโภคว่าสามารถรับชมรายการช่องฟรีทีวีได้นั้น ตนเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ ทรู  ต้องรับผิดชอบต่อการประกอบกิจการและเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นลูกค้าของตน และตนเองสนับสนุนข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้เสนอให้ กสท. พิจารณาในประชุมคราวนี้ 
๓.      กรณีการอนุญาตนำเข้าและจำหน่ายกล่องรับสัญญาณของบริษัทในเครือ GMM ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้อนุญาตไปแล้ว ๖๐๐,๐๐๐ กล่อง และอยู่ระหว่างขออนุญาตอีกกว่า ๕๐๐,๐๐๐ กล่องนั้น ตนเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำนักงาน กสทช.จะต้องดำเนินการตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายก็อาจจำเป็นต้องดำเนินการย้อนหลัง อาทิ การคิดค่าธรรมเนียมย้อนหลังการนำเข้ากล่องรับสัญญาณดาวเทียมดังกล่าว
ทั้งนี้ ในวันพุธ ๒๐ มิถุนายน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ส่วนงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้จัดสัมมนาโต๊ะกลมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ครั้งที่ ๒ : กรณีจอดำ ฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒” ณ หอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. เพื่อแสวงหาทางออกร่วมกันต่อความรับผิดชอบผู้บริโภค

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 18, 2012 in ทั่วไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: