RSS

เปิดเวที! กสทช.นัดภาคอุตสาหกรรมโทรคมระดมความเห็น แก้ประกาศจัดสรรเลขหมาย

18 พ.ค.

กสทช.ดึงภาคเอกชนร่วมสังฆกรรม กติกาการจัดสรร และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม วันนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

ดู IMG_2868.JPG แบบการแสดงภาพสไลด์

18 พ.ค.55- เช้าวันนี้ ณ หอประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานกสทช. ตั้งแต่เวลา 9.00-13.00 น. มีเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปฎิบัติของภาคอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ตามที่คณะอนุกรรมการบูรณาการและ  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคมเสนอ ว่าควรปรับปรุงแก้ไขประกาศฯนี้ ในทิศทางใด

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการรับฟังข้อมูลหลายมิติ วันนี้จึงเชิญผู้ประกอบการ หรือตัวแทนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียจำนวน 15 รายเข้าร่วมระดมความเห็นเกี่ยกับการบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และการพิจารณาให้ความเห็นต่อค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม อาทิ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ,บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) , บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัททรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด, บริษัทดิจิตอลโฟน จำกัด , บริษัท ทรูมูฟ จำกัด, บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ,บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 และพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆหลายครั้ง พบว่าประกาศฉบับนี้มีปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติอยู่หลายประการ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และกำหนดให้ต้องอาศัยความเห็นจากหน่วยงาน และบุคคลภายนอก ทำให้เกิดความล่าช้าและเป็น ภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ยื่นขอรับการจัดสรร”

นอกจากนี้ จะเกี่ยวกับกับประเด็นหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง การโอน การยกเลิก และการเพิกถอนเลขหมายโทรคมนาคม ควรจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างไร

หลังจากรับฟังความเห็นวันนี้แล้ว ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการฯ จะประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดหลักการในการปรับปรุงแก้ไขประกาศฯฉบับนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ จากนั้นก็จะเสนอให้บอร์ดกทค. ให้ความเห็นชอบแล้วจึงจะยกร่างประกาศฯ

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 18, 2012 in กสทช.

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: