RSS

ตะลึง! แก๊งค์โจร ตระเวนลักทรัพย์ริมถนนทางหลวง 3เดือน สูญกว่า 3 ล้านบาท “ลพบุรี”โดนมากสุด

16 พ.ค.

16พ.ค.55- นายวันชัย ภาคลักษณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รวบรวมรายงานข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวง ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555 (มกราคม – มีนาคม 2555) พบว่า บริเวณที่มีปัญหาการโจรกรรมซึ่งมีทรัพย์สินถูกโจรกรรม มีมูลค่ารวม 3,165,274.75 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

อุปกรณ์งานทางที่ถูกโจรกรรม

จำนวน (แห่ง)

ปริมาณงาน

มูลค่า (บาท)

หม้อแปลงไฟฟ้า

8

8

ลูก

930,131.75

สายไฟฟ้า

28

4,094

เมตร

859,006.00

อุปกรณ์ราวกันอันตราย

4

299

ชิ้น

434,710.00

อุปกรณ์สัญญาณไฟ

14

17

ชิ้น

320,100.00

ราวกันอันตราย

2

45

แผ่น

194,400.00

อุปกรณ์ไฟฟ้า

8

25

ชิ้น

109,000.00

ฝาตะแกรงเหล็ก

3

5

ฝา

60,350.00

ราวสะพานลอย

2

17

เมตร

46,200.00

ฝาท่อระบายน้ำ

3

3

ฝา

37,935.00

ป้ายจราจร

5

10

ป้าย

26,412.00

อื่น ๆ (ได้แก่ ตู้เซฟตี้ รั้วลูกกรง อุปกรณ์ป้ายจราจร อุปกรณ์ราวสะพานลอย เป้าสะท้อนแสง ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  วัสดุอาคารควบคุมด่านเก็บเงิน เป็นต้น)

7

144

147,030.00

รวม

84

4,667

3,165,274.75

พื้นที่ที่มีปัญหาการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางที่มีมูลค่าความเสียหาย 3 ลำดับแรก คือ สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) มูลค่าความเสียหาย 986,981 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.18 สำนักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี) มูลค่าความเสียหาย 486,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.37 และสำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ) มูลค่าความเสียหาย 479,786 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.16 และพบว่าแขวงการทาง/สำนักงานบำรุงทางที่ได้รับผลกระทบจากการโจรกรรมและมีมูลค่าความเสียหายสูง ได้แก่ สำนักบำรุงทางชลบุรีที่ 2 มูลค่าความเสียหาย 486,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.37 รองลงมาคือ แขวงการทางสมุทรสาคร มูลค่าความเสียหาย 445,786 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.08 และแขวงการทางสระบุรี มูลค่าความเสียหาย 344,715 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.89

เมื่อพิจารณาอุปกรณ์งานทางที่ถูกโจรกรรมที่มีมูลค่าความเสียหาย 2 ลำดับแรก พบว่าเป็นการโจรกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า มูลค่ารวม 930,131.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.39 รองลงมาคือ สายไฟฟ้า มูลค่ารวม 859,006 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.14 และอุปกรณ์ราวกันอันตราย มูลค่ารวม 434710 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.73

ทั้งนี้ จากผลสำรวจพบว่า การโจรกรรมสายไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า ยังมีอัตราการโจรกรรมอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นเพราะปัญหาค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้ง ทองแดงมีราคาสูงและปรับตัวขึ้นตลอดเวลา จึงเป็นเหตุจูงใจในการโจรกรรมดังกล่าว แม้จะทราบว่า การโจรกรรมของหลวงนั้น ถือเป็นความผิดอาญาที่ทั้งจำทั้งปรับก็ตาม

สำหรับลักษณะการกระจายของปัญหาการโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง พบว่าระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2555 มีการโจรกรรมสูงสุดในเดือนมกราคม และเกิดขึ้นบนทางหลวงที่มีหมายเลขทางหลวง 4 หลัก (เช่น ทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน ละอุ่น – บรรจบทางหลวงหมายเลข 4139 (ปากแพรก) พื้นที่จังหวัดระนอง) รองลงมาคือ ทางหลวงที่มีหมายเลขทางหลวง 1 หลัก (เช่น ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองเบน – โนนปอแดง พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์) ทางหลวงที่มีหมายเลขทางหลวง 2 หลัก (เช่น ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – กม.53+875 (ต่อเขตสำนักงานบำรุงทางสมุทรสาครและราชบุรี) พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร) และทางหลวงที่มีหมายเลขทางหลวง 3 หลัก (เช่น ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี พื้นที่จังหวัดลพบุรี)

จากสถิติปัญหาโจรกรรมทรัพย์สินอุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวง แม้จะมีอัตราการโจรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นไม่มาก และมีแนวโน้มลดลงหากเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้วยเพราะการใช้มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาการโจรกรรมของกรมทางหลวง และจากความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือในการช่วยกันสอดส่องดูแลของผู้ใช้ทางและประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางหลวง หากแต่สภาพเศรษฐกิจที่วิกฤติในปัจจุบันที่คาดว่าจะมีแนวโน้มวิกฤติอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้อีก ส่งผลให้ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหา มาติดตั้งทดแทน อีกทั้ง ยังมีผลให้เกิดผลกระทบต่อความสะดวกปลอดภัยและเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางได้

­ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางและประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางหลวงช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นผู้กระทำผิดหรือสงสัยว่าจะกระทำผิด สามารถโทรแจ้งได้ที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง 0 2354 6530

สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 0 2533 6111

สำนัก/สำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หรือหมวดการทางในพื้นที่

หรือแจ้งได้ที่ตำรวจทางหลวง 1193 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 16, 2012 in คมนาคม, ทั่วไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: