RSS

“สุวรรณภูมิ”ควักกระเป๋าเพิ่มวันละ 1 แสนบาท ให้ตม.เพิ่มจนท.แก้ปัญหาตรวจหนังสือเดินทางล่าช้า พร้อมจ้างเอ้าท์ซอร์สเพิ่ม

10 เม.ย.
“สุวรรณภูมิ”ควักกระเป๋าเพิ่มวันละ 1 แสนบาท ให้ตม.เพิ่มจนท.แก้ปัญหาตรวจหนังสือเดินทางล่าช้า พร้อมจ้างเอ้าท์ซอร์สเพิ่ม

14 มี.ค.55  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประชุมด่วนร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผู้โดยสารรอคิวตรวจหนังสือเดินทางนาน โดยนายสมชัย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระบุว่า ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสาร

โดยในเบื้องต้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 2 (บก.ตม.2) วันละ 100,000 บาท เพื่อ จัดหาเจ้าหน้าที่มาตรวจหนังสือเดินทางให้เต็มทุกช่องตรวจในช่วงที่มีเที่ยวบินหนาแน่น ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ จะจัดเคาน์เตอร์พิเศษ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่บริเวณหัวแถวของเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น  4 สำหรับตรวจสอบข้อมูลในใบ ตม.6 ของผู้โดยสารที่เป็นหมู่คณะ (กรุ๊ปทัวร์) พร้อมกับลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อออนไลน์ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ ตม. ที่นั่งตรงเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางซึ่งมีอำนาจในการประทับตรา ได้รับข้อมูลล่วงหน้า ลดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสาร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ ตม. สามารถประทับลงตราในหนังสือเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นายสมชัยเปิดเผยต่อไปว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังจัดจ้างพนักงานแรงงานภายนอก (Outsource) อีก 57 คน ปฏิบัติงานบริเวณหน้าช่องทางเข้าตรวจหนังสือเดินทาง เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารในการกรอกเอกสารใบ ตม.6 ให้มีความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งช่วยจัดระเบียบในการเข้าคิวให้กับผู้โดยสารโดยจัดทำเป็น Snake Line  ด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการที่ ทสภ. เฉลี่ยวันละ 150,000-170,000 คน โดยในจำนวนนี้เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศถึงกว่าวันละ 120,000 คน

 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: