RSS

คำสั่งทางปกครอง! .. จากกสทช. กรณีฟรีทีวี-ทรูวิชั่นส์ กับการแข่งบอลยูโร 2012

กสทช. ออกคำสั่งทางปกครองกับฟรีทีวีและทรูวิชั่นกรณีบอลยูโร 2012 เพื่อให้ประชาชนได้รับชมรายการโดยปกติตามกฎหมาย

7มิ.ย.55- พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) และประธานธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.) ระบุว่า ที่ประชุมบอร์ดกระจายเสียง มีมติในการประชุมครั้งที่ 21/2555 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 หลังจากที่ให้สถานีโทรทัศน์ภาคปกติ (ฟรีทีวี) ทุกรายทีเกี่ยวข้อง ได้แก่ช่อง 3, 5, และ 9 และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงและให้รายละเอียดกับสำนักงาน กสทช. ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา 

ทั้งนี้โดยอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27(6) ดังนี้

1.เห็นควรให้โทรทัศน์ภาคปกติดำเนินการออกอากาศโดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้รับชมรายการโดยปกติตามกฎหมาย 

2. เห็นควรให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินการให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการเพื่อรับชมรายการจากโทรทัศน์ภาคปกติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และการเผยแพร่โฆษณาของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ต่อสาธารณะ   

3. ในขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบกิจการให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น เพื่อป้องกันสภาพปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้อีกในอนาคต จึงเห็นควรเร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและเสนอต่อ กสท. โดยเร็ว

“กรณีนี้บอร์ดกระจายเสียงได้ดำเนินการโดยเร่งด่วนเนื่องจากเป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับชมรายการโทรทัศน์ภาคปกติ (ฟรีทีวี) ซึ่งเป็นบริการขั้นพื้นฐานสาธารณะ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค คนไทยทุกคนต้องได้รับชมข่าวสารสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังเป็นการดูแลให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม โดยให้ทุกฝ่ายทั้งสถานีโทรทัศน์ภาคปกติ (ฟรีทีวี) ช่อง 3, 5, 9 และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ครบถ้วน”

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: